Қорғау туралы ақпарат (Туризм)

Кулахметова Г. А
Қорғау туралы хабарландыру

Аңдатпа

Ғылыми еңбектерінің тізімі

Диссертация

Ғылыми кеңесшісі Т.В. Имангулованың ағылшын тіліндегі пікірі

Ғылыми кеңесшісі Е.С. Никитинскийдің ағылшын тіліндегі пікірі

Шетелдік кеңесшінің пікірі

Профессор, Б. Ш. Абдиманаповтың пікірі

PhD докторы Ж.М. Асипованың пікірі

Г.А. Кулахметованың қорғауы (видео)

 Абдикаримова М.Н Қорғау туралы хабарландыру

Қазақ тіліндегі аңдатпа

Орыс тіліндегі аңдатпа

Ағылшын тіліндегі аңдатпа

Ғылыми еңбектерінің тізімі

Диссертация

Ғылыми кеңесшісі, қауымдастырылған профессор Т.В. Имангулованың пікірі

Ғылыми кеңесшісі, PhD докторы Б.К. Закирьяновтың пікірі   

Шетелдік кеңесшінің пікірі

Профессор, О.Б. Мазбаевтың пікірі

PhD докторы, Б.С. Шилибековтың пікірі

М.Н. Абдикаримованың қорғауы (видео)

 Сардаров О.А Қорғау туралы хабарландыру

Қазақ тіліндегі аңдатпа

Орыс тіліндегі аңдатпа

Ағылшын тіліндегі аңдатпа

Ғылыми еңбектерінің тізімі

Диссертация

Ғылыми кеңесшісі, профессор А.Н. Макогоновтың пікірі

Шетелдік кеңесшінің пікірі

Профессор, Е.С. Никитинскийдің пікірі

Педагог-шебер, п.ғ.к.,  А.Н. Литвиновтың пікірі

 О.А. Сардаровтың қорғауы (видео)

Губаренко А.В
Қорғау туралы хабарландыру

Қазақ тіліндегі аңдатпа

Орыс тіліндегі аңдатпа

Ағылшын тіліндегі аңдатпа

Ғылыми еңбектерінің тізімі

Диссертация

Ғылыми кеңесшісі Т.В. Имангулованың пікірі

Шетелдік ғылыми кеңесшінің пікірі

Профессор, Е.С. Никитинскийдің пікірі

Профессор, О.Б. Мазбаевтың пікірі

А.В. Губаренконың қорғауы (видео)

 Пестова А.А Қорғау туралы хабарландыру

Аңдатпа

Ғылыми жұмыстарының тізімі

Диссертация

Ғылыми жетекшісі, қауымдастырылған профессор А.Н. Макагоновтың пікірі

Шетелдік ғылыми жетекшісінің  пікірі

Ресми рецензент Г.О. Абишеваның пікірі

Ресми рецензент М.Р. Смыкованың пікірі

Этикалық комиссияның қорытындысы

А.А. Пестованың қорғауы (бейне)

Алдыбаев Б.Б Қорғау туралы хабарландыру

Аңдатпа

Ғылыми жұмыстарының тізімі

Диссертация

Ғылыми жетекшісі, PhD докторы Б.К. Закирьяновтың пікірі

Ғылыми жетекшісі, қауымдастырылған профессор  Т.В. Имангулованың пікірі

Шетелдік ғылыми жетекшісінің  пікірі

Ресми рецензент Ж. А. Садықовтың пікірі

Ресми рецензент Б. С. Шилибекованың пікірі

Этикалық комиссияның қорытындысы

Б.Б. Алдыбаевтың қорғауы (бейне)

Close