КІТАПХАНАСЫ

Кітапхананың бірыңғай қоры шамамен 386 615 дананы құрайды (оқулықтар, оқу- әдістемелік, ғылыми, анықтамалық және көркем әдебиет, мерзімді басылымдар), оның ішінде мемлекеттік тілде – 161 517 дана.

Кітапхана қоры Академия бейіні бойынша әдебиеттермен жинақталады және соңғы 5 жылда әлеуметтік-гуманитарлық пәндер бойынша, соңғы 10 жылда жаратылыстану және басқа да пәндер бойынша негізгі әдебиеттердің басылымдарын қамтиды.

Академия кафедраларының өтінімдері бойынша кітапхана қорын толықтыру “Академия – Медиа”, “Эрудит”, ҚазҰУ баспалары, “Альманахъ”, “ЮРАЙТ”, “Лантар Books”баспаларымен және кітап сауда ұйымдарымен ынтымақтастық арқылы жүзеге асырылады.

Білім алушыларды мемлекеттік тілдегі оқулықтармен қамтамасыз ету міндеттеріне сәйкес ҚазСТА білім алушылардың оқу әдебиетіне қажеттіліктерін қамтамасыз етуде оқу құралдарын әзірлеумен және шығарумен айналысатын Академияның ПОҚ маңызды рөл атқарады.

ҚазСТА кітапханасы мыналардан тұрады:

  1. Әдебиеттерді жинақтау және ғылыми өңдеу бөлімі.
  2. Қызмет көрсету бөлімі: оқу абонементі және кітап сақтау.
  3. 21 орындық электронды оқу залы.
  4. 34 орындық студенттерге арналған оқу залы.
  5. ПОҚ, магистранттар, докторанттар үшін ғылыми зал.
  6. 25 орындық № 4 және № 2 жатақханалардағы оқу залдары.

Кітапханада: компьютерлер саны – 47 дана, сканерлер мен көшірме техникасының жалпы саны – 5 дана.

Оқу әдебиетінің абонементі оқырмандарды кітапханаға жазып, әдебиет береді.

Қорда оқу, көркем әдебиет, сондай-ақ ғылыми-әдістемелік құралдар ұсынылған.

Оқу залы-білім алушылардың барлық санаттары үшін. Онда дене шынықтыру, әлеуметтік- гуманитарлық пәндер бойынша әдебиеттер (тарих, философия, саясаттану, әлеуметтану, психология, мәдениеттану, этика, эстетика, Дін, құқық негіздері, заңнамалық негіздер), тілдер бойынша әдебиеттер (қазақ, орыс, ағылшын), медициналық-биологиялық пәндер бойынша әдебиеттер, анықтамалық және мерзімді басылымдар ұсынылған. Оқу залы сонымен қатар кітапхананың көрме залы болып табылады, онда жаңа түсімдер көрмелері өтеді, ПОҚ еңбектері, кеңейтілген тақырыптық көрмелер қойылады.

Ғылыми зал-ПОҚ, докторанттар, магистранттар үшін білім беру қызметін іске асыру үшін оқу процесі мен ғылыми жұмысқа көмек ретінде ғылыми әдебиеттер, анықтамалықтар, сөздіктер, энциклопедиялар, жан-жақты танымдық әдебиеттер ұсынылды.

Электрондық ресурстар залы-компьютерлік техникамен және электрондық ресурстардың ақпараттық базаларына, академияның толық мәтінді басылымдары бар электрондық каталогқа қол жеткізумен жабдықталған.

Залда электронды оқулықтар – жұмыс оқу жоспарларының оқу пәндерінің міндетті бағдарламалары ретінде қарастырылған оқулықтардың, оқу құралдарының мәтіндері ұсынылған. 2023 жылдың 18 қыркүйегінен бастап академия кітапханасының пайдаланушыларына көмек көрсету спектрін кеңейту мақсатында Кітапхананың түнгі абонементі жұмысын бастады. Түнгі абонементті енгізудің сәттілігін қамтамасыз ететін жетекші әдіснамалық қағидат, ең алдымен, туындылардың даналарын пайдаланудың балама мүмкіндігі болып табылады. Шын мәнінде, түнгі абонемент қызметтері – бұл кітапхана қызметкерлерінің іс-әрекеттерінің белгілі бір жиынтығы.

Оқу залдарындағы әдебиеттерді беру пункттерінде оқырмандар басылымдарды келесі күні таңертең пайдалануға мүмкіндік алады. Тиісінше, ҚазСТА кітапханасының түнгі абонементін пайдалану ережелері әзірленді.

 

№ 4 және № 2 жатақханаларда оқу залдары сағат 1800-ден 2300-ге дейін жұмыс істейді. Осылайша, кітапхана “Кітапхана – тәулігіне 24 сағат” қағидаты бойынша жұмыс істейді.

Жыл сайын бірінші курс студенттері үшін қыркүйек-қазан айларында кітапханалық- библиографиялық сабақтар өткізіледі, онда студенттер әдебиеттерді іздеу кезінде каталогтармен жұмыс істеу, электрондық каталогта жұмыс істеу, сондай-ақ кітапханада бар қазақ және ағылшын тілдеріндегі халықаралық дерекқорлармен жұмыс істеу негіздерін оқиды, кітапхана бойынша экскурсиялар өткізіледі. Жаңа ақпараттық технологияларға көшу, ҚазСТА кітапханасы қызметінің барлық салаларын жаңғырту оның жұмысының ең өзекті бағыттарының бірі болып табылады, ол кітапхананы ЖОО- ның қазіргі заманғы ақпараттық бөлімшесіне айналдыруға, цифрландыруды енгізу жөніндегі қазіргі заманғы талаптарға сәйкес ақпараттық қызметтердің сапасын арттыруға ықпал етеді. Қазіргі уақытта барлық кітапхана процестері автоматтандырылған: әдебиеттердің жаңа түсімдерін есепке алу, кітап қорларын бөлу, әдебиеттерді каталогтау, анықтамалық-іздестіру аппараты, оқырмандарға қызмет көрсету.

Сондай-ақ, ҚазСТА кітапханасының жұмыс тәжірибесіне автоматтандырылған кітапханалық-ақпараттық бағдарламалардың жаңа нұсқаларын енгізу және дамыту арқылы пайдаланушыларға электрондық каталогтағы қолда бар библиографиялық жазбаларға сілтемелерді байланыстыру арқылы баспа басылымы мәтінінің электрондық көшірмелеріне қол жеткізуді ұсыну мүмкіндігі пайда болды. ҚазСТА кітапханасының ақпараттық мүмкіндіктері халықаралық және республикалық ресурстарға қашықтан қол жеткізу есебінен кеңейді.

ҚазСТА кітапханасы пайдаланушылар үшін онлайн-қызмет түрлерін көрсетеді:

  • Құжатты электронды жеткізу (УДК беру, библиографиялық тізімдер және т. б.);
  • Виртуалды анықтама қызметі (Виртуалды кітап көрмелері, электрондық пошта және әлеуметтік желілер арқылы сұрауларға жауаптар – WhatsApp).

Кітапханада 2014 жылдан бастап “КАБИС” автоматтандырылған кітапхана жүйесі қолданылады, ол кітапхана процестерін автоматтандыруды және барлық оқу ғимараттарында, сондай-ақ Академия сайтынан Интернет арқылы қол жетімді электрондық каталог арқылы Академия кітапханасының қорына қашықтан қол жеткізуді қамтамасыз етеді (https://kazast.edu.kz/кабис).

2024 жылы ҚазСТА кітапханасы Назарбаев Университетінің Ғылыми кітапханасының пәндік кітапханашының жұмысын енгізу тәжірибесін енгізді.

Пәндік кітапханашы факультеттер мен кітапхана арасындағы делдал қызметін атқарады, бекітілген кітапханашы өз құзыреті шегінде ПОҚ мен студенттерге кеңес береді; жарнамалық және әлеуметтік Медиа желілердің (ЖОО сайты, кітапхана, mail.ru, Вконтакте).

ҚазСТА кітапханасы пайдаланушылар үшін онлайн-қызмет түрлерін көрсетеді:

  • Құжатты электронды жеткізу (УДК беру, библиографиялық тізімдер және т. б.);
  • Виртуалды анықтама қызметі (Виртуалды кітап көрмелері, электрондық пошта және әлеуметтік желілер арқылы сұрауларға жауаптар – WhatsApp).

Сондай-ақ, 2024 жылдан бастап кітапхана “Ақпарат күндері”, “кафедра күндері”, көрме- қараулар, әдебиеттердің ұсынымдық және ғылыми-көмекші тізімдерін жасау, тақырыптық жазбаша және ауызша анықтамаларды орындауды өткізеді.

Кітапхана университеттің барлық іс-шараларына қатысуға тырысады. Барлық бағыттар бойынша кітап көрмелері рәсімделеді.

Ынтымақтастық туралы лицензиялық шартқа сәйкес кітапханааралық абонементтің аналогы болып табылатын құжаттарды электрондық жеткізу іс жүзінде қолданылады. Мәскеу мемлекеттік дене шынықтыру академиясы академияның ПОҚ еңбектерінің 400-ге жуық атауын ұсынды.

Мерзімді басылымдар Академияның кітапхана қорының маңызды құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. 2024 жылға Академия мерзімді басылымдардың 37 атауына жазылуды ресімдеді. Мерзімді басылымдарға жазылу ПОҚ және ҚазСТА қызметкерлерінің өтінімдері негізінде қалыптастырылады.

Close