Дене Мәдениеті және Спорттың Теориялық Негіздері кафедрасы

КАФЕДРАНЫҢ ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫ

Белегова А.А. Белегова Алия Аканбаевна Дене мәдениеті және спорттың теориялық негіздері кафедрасының меңгерушісі. PhD докторы.

«2021 жылдың үздік оқытушысы» номинациясы бойынша байқау жеңімпазы.

ЖООІК мүшесі. Спорт психологтары қауымдастығының мүшесі.

20-тан астам ғылыми жұмыс жариялады, 3 оқу құралының авторы және 2 авторлық куәлігі бар.

Оқытатын пәндері: Жалпы және дене шынықтыру педагогикасы, дене шынықтыру және спорт психологиясы, спорттағы психодиагностика.

Ақпарат бойынша байланыс: + 7 7013228852; abelegova@mail.ru

2

 

Андрущишин Иосиф Францевич-педагогика ғылымдарының докторы, кафедра профессоры, Ресей жаратылыстану Академиясының академигі, ҚР спорт психологтары қауымдастығының президенті.

Ғылыми зерттеулер саласы-ғылымды педагогизациялау идеясына негізделген спортшыларды даярлаудың психологиялық-педагогикалық мәселелері.

Магистранттар мен PhD докторанттарға ғылыми жетекшілік жасайды. Оның жетекшілігімен 4 кандидаттық диссертация, PhD докторы дәрежесін алу үшін 5 диссертация, 30-дан астам магистрлік диссертация және 50-ден астам дипломдық жұмыс қорғалды. Ғылыми және ғылыми-әдістемелік сипаттағы 310-нан астам жұмыстар, соның ішінде Scopus дерекқорына кіретін халықаралық рецензияланатын журналдарда жарияланған жарияланымдар.

Оқытатын пәндері: ДШжС психологиясы, жоғары мектеп психологиясы, ДШжС саласындағы психологиялық бақылау, спортшыларды көп жылдық даярлау.

Байланыс телефоны:8-701-350-84-24,

E-mail:ifandru2@mail.ru

 3 Хаустов Станислав Иванович – академик, педагогика ғылымдарының докторы, кафедра профессоры, Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының мүшесі.    ҚазДШИ түлегі, кафедрада 1971 жылдан бастап қызмет атқарады.

270-тен астам ғылыми еңбектердің авторы: монографиялар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар, ғылыми мақалалар.Нөлдік импакт-факторы бар Scopus базасынан Thomson Reutеrs компаниясының халықаралық ғылыми журналындағы мақалалар, өнертабысқа алдын-ала патенті бар.

Магистранттар мен PhD докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына басшылық жасайды.

Ғылыми зерттеу саласы – дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі.

Оқытылатын пәні: «Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі».

Байланыс телефоны: 8-777-548-6410, E-mail:xci41@mail.ru

 15 Балтина Алтынай Сапарқызы – докторант, кафедра оқытушысы. Самбо күресінен ХДСШ.

ҚазСТАтүлегі, кафедрада 2014 жылдан бастап жұмыс істейді.

Ғылыми зерттеулер саласы – дене шынықтыру және спорт саласындағы менеджмент.

Оқытатын пәндері: Дене шынықтыру және спорт менеджменті, дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, «Спорт менеджменті» білім беру траекториясының пәндері.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік сипаттағы 30-дан астам жұмыстар бар, соның ішінде Scopus дерек қорына кіретін халықаралық рецензияланатын журналдарда жарияланған жарияланымдар.

Байланыс телефоны:8-702-102-94-44, baltina_89@mail.ru

 16 Нурмухамбетова Медина Булатовна – педагогика магистрі, “ДМжСТН” кафедрасының аға оқытушысы.

ҚазСТА-да 2016 жылдан бастап жұмыс істейді.

Қазақстанның спорт психологтары қауымдастығының мүшесі (2014 жылдан бастап). Халықаралық спорт психологтары қауымдастығының мүшесі (2022 жылдан бастап)

Білім:

бакалавр ПМНО АГУ Абай а-ғы, Алматы қ., 2001 ж.;

АГУ педагогика магистрі. Абай а-ғы, Алматы қ., 2003 ж.;

5В010800 ФКиС, ШСПУ, Шымкент қ., 2012 ж.;

5В050300 Психология, “Тұран” университеті, Алматы қ., 2020 ж.

6В01403 “Бейімделген дене шынықтыру және спорт” ББ әзірлеу жөніндегі жұмыс тобының мүшесі

Ғылыми зерттеу саласы – дене шынықтыру мен спорттағы психология және педагогика.

Оқытатын пәндері: “Дене шынықтыру және спорт психологиясы”, “Инклюзивті білім беру”, сондай-ақ “Дене шынықтыру және спорт психологиясы” білім беру траекториясының minor пәндері.

Байланыс: +7 (777)-250–2154, E-mail: medina1979@mail.ru

Жидовинова А.В Жидовинова Анна Вячеславовна – “Васил Левский” ҰСА докторанты, София қ., Болгария Республикасы.

Кафедраның аға оқытушысы, 2016 жылдан бастап жұмыс істейді.

Ғылыми зерттеу саласы – дене шынықтыру және спорт саласындағы мамандарды кәсіби даярлау.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік 27 жұмыс жарияланды.

“Дене шынықтыру және спорт менеджменті” Minor бағдарламасының жетекшісі.

Оқытатын пәндері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, Дене шынықтыру мен спортты менеджменті мен маркетингі, Балалар-жасөспірімдер және кәсіби спорт негіздері, Дене шынықтыру және спорт маркетингі.

Байланыс: skarlettt2020@gmail.com

васмвы Бримкулова Асем Дулатовна– «Дене мәдениеті және спорттың теориялық негіздері» кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ спорт және туризм академиясының докторанты.

«Жылдың үздік жас оқытушысы» номинациясының жеңімпазы (2015 ж.)

Кафедрада 2012 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жұмыс істейді.

Оқытатын пәндері: Педагогика, ДШжС педагогикасы, Дене тәрбиесіндегі инклюзивті білім беру, Бейімдік дене шынықтыру және спорт, Арнайы педагогика мен психология, Бейімдік дене шынықтыру және спорттың оқыту әдістемесі.

Байланыс телефоны: 8-7778-518-78-30

E-mail: paton-cimon@mail.ru

Копжанов Г.Б. Копжанов Галымжан Балыкбаевич– педагогика ғылымдарының магистрі, докторант, ДШжСТН кафедрасының аға оқытушысы.  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің «Үздік педагог» медалі 2019 ж. Иегері.

Оқытатын пәндері: Бейімдік дене шынықтыру және спорт, педагогикалық практика.

Ғылыми зерттеулер саласы – Бейімдік дене шынықтыру және спорт.

2020 ж. халықаралық конференция мен Халықаралық Анкара конгресінің қатысушысы.

Байланыс телефоны: 8-702-162-25-75, 8-747-417-46-60

E-mail: garlik.82@mail.ru.

 иамвыс Голоха Лада Ивановна – “дене шынықтыру және спорттың теориялық негіздері” кафедрасының аға оқытушысы.

ҚазСТА-да 2019 жылдан бастап жұмыс істейді.

Қазақстанның спорт психологтары қауымдастығының мүшесі (2014 жылдан бастап). Тәжірибелік спорт психологы. Халықаралық спорт психологтары қауымдастығының мүшесі (2022 жылдан бастап)

Білім:

Қазақ дене шынықтыру институты, Алматы қ., 1990 ж., 5В050300 Психология, “Тұран” университеті, Алматы қ., 2020 ж.

6в01403 “Бейімделген дене шынықтыру және спорт” ББ әзірлеу жөніндегі жұмыс тобының мүшесі

Ғылыми зерттеу саласы-дене шынықтыру мен спорттағы психология, бейімделгіш дене шынықтыру және спорт.

Оқытатын пәндері: “Бейімделген дене шынықтыру және спорт”, “спорттық психология практикумы”.

Байланыс: +7 (777)-226–9794,

E-mail: ladago@bk.ru

7686856 Ибрагимов Асет Ерболовичпедагогика ғылымдарының магистрі, докторант, ДШжСТН кафедрасының аға оқытушысы.

Оқытатын пәндері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша дене шынықтыруды оқыту әдістемесі».

Ғылыми зерттеулер саласы – спорттық жаттығудың теориясы мен әдістемесі.

Байланыс телефоны: 8-775-772-07-64

E-mail:acet-box-kazact@mail.ru

 фото Еркебұлан (1) Тазабек Еркебұлан Нұрланұлы – педагогика ғылымдарының магистрі, докторант, ДМжСТН кафедрасының аға оқытушысы.

Оқытатын пәндері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Педагогикалық мамандыққа кіріспе».

Ғылыми зерттеу саласы – спорттық жаттығулардың теориясы мен әдістемесі.

Байланыс телефоны: +7 747 791 98 63

Email: alma.kala@mail.ru

Сураншиева Мейрамгул Кадыровна  

Сураншиева Мейрамгул Кадыровна –  “Дене мәдениеті және спорттың теориялық негіздері” кафедрасының аға оқытушысы, философия докторы PhD.

2008 жылы «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері» белгісімен марапатталды. Куәлік № 01803 (11 қыркүйек 2008 жыл)

М.К.Сураншиеваның зерттеу жұмысы бойынша отандық және шетелдік басылымдарда 100-ден аса ғылыми еңбегі жарық көрді. 3 мақаласы Scopus компаниясының деректер базасына кіретін импакт факторлы журналдарда жарияланған.

Кафедрада 2021 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жұмыс істейді.

Оқытатын пәндері: Жалпы педагогика, дене мәдениеті және спорт педагогикасы, Білім беру және спорттық-сауықтыру мекемелеріндегі тәрбие жұмысы, Инклюзивті білім беру, Жоғары мектеп педагогикасы.

Байланыс телефоны: 87014398043

Email: mira-8.3@mail.ru

Кошербаева Газиза Нуралиевна Көшербаева Ғазиза Нұралықызы – педагогика ғылымдарының кандидаты, «Дене мәдениеті және спорттың теориялық негіздері» кафедрасының қауымдастырылған профессоры, ҚР спорт психологтары қауымдастығының мүшесі, “Практикалық психология және педагогика орталығы” ҚБ қоғамдық бірлестігінің теңқұрылтайшысы.

Оқытатын пәндері: Денешынықтыру және спорт психологиясы, «Денешынықтыру және спорт психологиясы» Minor, Психология

Ғылыми зерттеу саласы-спортшыларды даярлаудың психологиялық-педагогикалық мәселелері; РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ жобасынақатысу: 100 жаңакітап. Қазақстанның ашық университеті.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік сипаттағы 60-тан астам жұмыс, оның ішінде Scopus дерек қорына кіретін халықаралық рецензияланатын журналдардағы жариялынымдар, сондай-ақ Ұжымдық монография және практикалық психология бойынша Оқуқұралы (бірлескен авторлықта, РУМС ұсынған) жарияланды.

 

Байланыс; 8-707-826-70-15 E-mail: nurasi@mail.ru

Купербаева Айгуль Жаксылыковна Купербаева Айгуль Жаксылыковна «Дене мәдениеті және спорттың теориялық негіздері» кафедрасының профессор м.а., педагогика ғылымдарының кандидаты.

Кафедрада 2023 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жұмыс істейді.

Оқытатын пәндері: Жалпы педагогика,дене шынықтыру және спорт педагогикасы, Дене тәрбиесіндегі инклюзивті білім беру.

Байланыс телефоны: 8-777-177-54-45

E-mail: kup_aigul71@mail.ru

Караева Тилеужамал Наршаевна Караева Тилеужамал Наршаевна «Дене мәдениеті және спорттың теориялық негіздері» кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі.

Кафедрада 2023 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жұмыс істейді.

Оқытатын пәндері: ДШжС педагогикасы, Дене тәрбиесіндегі инклюзивті білім беру,  ДШжС психологиясы.

Байланыс телефоны: 8-707-623-09-98

E-mail: karaeva66@mail.ru

Тастанов Адилбай Жұматаевич Тастанов Әділбай Жұматайұлы«Дене мәдениеті және спорттың теориялық негіздері» кафедрасының доценті. Дене тәрбиесінің теориясы және әдістемесі, спорттық жаттықтыру, сауықтыру мен бейімдеу дене шынықтыруы» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының кандидаты 2003ж. Кафедрада 2023 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жұмыс істейді.

Оқытатын пәндері: «Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі»,

«Мектептегі дене тәрбиесін оқыту әдістемесі», «Олимпиядалық және паралимпиядалық білім» «Дене шынықтыру», «Дене тәрбиесі және спорт тарихы», «Спорт құрлыстары», және т.б.

Байланыс телефоны: 8-702-522-98-25 E-mail: tastanov_70mail.ru

Курманкулова Кенжеш Абдыгалимовна Құрманқұлова Кенжеш Әдіғалымқызы – «Дене мәдениеті және спорттың теориялық негіздері» кафедрасының профессор м.а., педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент
Кафедрада 2023 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жұмыс істейді.Оқытатын пәндері: Педагогика мамандығына кіріспе, Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорт негіздері, Дене шынықтыру теориясы мен негіздерінен білім беру.Байланыс телефоны: 8-701-759-19-45
E-mail: Kenjesh@list.ru
Уанбаев Еркин Кинаятович Уанбаев Еркін Кинаятұлы, «Дене мәдениеті және спорттың теориялық негіздері» кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты, ҚР ҒжБМ БҒСБК қауымдастырылған профессоры, ҚР Педагогикалық Ғылымдар Академиясының академигі. ҚР құрметті профессоры, құрметті ұстазы.
ҚР ПҒА ұйымдастырған Республикалық XIII «Үздік Ұстаз» байқауының жеңімпазы (2021ж.)
АҚШ, Болгарияда, Монголияда, Ресейде, Қытайда, Қырғызстанда, Қазақстанда, Өзбекстанда, Чехияда, БАӘ баспадан басылып шыққан 185-тен аса ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы. Оның ішінде, ҚР БжҒМ, білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті уәкілетті орган ұсынған басылымдарда – 23, Scopus журналдарында – 2, шетелдік ғылыми журналдарда -3, шетелдік халықаралық конференцияларда – 11 мақалалары, сонымен қатар, 2 монография, 14 оқу, оқу әдістемелік құралдары, 2 оқулығы жарық көрді.Оқытатын пәндері: Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі, Балалар және жасөспірімдер мен кәсіби спорт негіздері.Байланыс телефоны: 8-705-861-10-02
E-mail: uanerken@mail.ru
 
Close