ППС бөлімі ТОФКиС

КАФЕДРАНЫҢ ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛЫҚ ҚҰРАМЫ

11 Дошыбеков Айдын Багдатовичкафедра меңгерушісі, PhD докторы. ҚР жас таланты ғалымдарына берілетін мемлекеттік ғылыми стипендияның иегері.

ҚазСТА түлегі, кафедрада 2007 жылдан бастап жұмыс істейді.

Ғылыми зерттеулер саласы – дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі, дене шынықтыру және спорттағы маркетинг.

Scopus деректер базасына кіретін халықаралық рецензияланған журналдарда бірнеше жарияланымдары бар. 70-тен астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстар жарық көрді.

Оқытатын пәндері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі»,«Дене шынықтыру және спорт менеджменті», «Дене шынықтыру және спорт маркетингі».

Байланыс телефоны:8-707-150-37-32

E-mail: doshybekov@mail.ru

2

 

Андрущишин Иосиф Францевич-педагогика ғылымдарының докторы, кафедра профессоры, Ресей жаратылыстану Академиясының академигі, ҚР спорт психологтары қауымдастығының президенті.

Ғылыми зерттеулер саласы-ғылымды педагогизациялау идеясына негізделген спортшыларды даярлаудың психологиялық-педагогикалық мәселелері.

Магистранттар мен PhD докторанттарға ғылыми жетекшілік жасайды. Оның жетекшілігімен 4 кандидаттық диссертация, PhD докторы дәрежесін алу үшін 5 диссертация, 30-дан астам магистрлік диссертация және 50-ден астам дипломдық жұмыс қорғалды. Ғылыми және ғылыми-әдістемелік сипаттағы 310-нан астам жұмыстар, соның ішінде Scopus дерекқорына кіретін халықаралық рецензияланатын журналдарда жарияланған жарияланымдар.

Оқытатын пәндері: ДШжС психологиясы, жоғары мектеп психологиясы, ДШжС саласындағы психологиялық бақылау, спортшыларды көп жылдық даярлау.

Байланыс телефоны:8-701-350-84-24,

E-mail:ifandru2@mail.ru

 3 Хаустов Станислав Иванович – академик, педагогика ғылымдарының докторы, кафедра профессоры, Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының мүшесі.    ҚазДШИ түлегі, кафедрада 1971 жылдан бастап қызмет атқарады.

270-тен астам ғылыми еңбектердің авторы: монографиялар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар, ғылыми мақалалар.Нөлдік импакт-факторы бар Scopus базасынан Thomson Reutеrs компаниясының халықаралық ғылыми журналындағы мақалалар, өнертабысқа алдын-ала патенті бар.

Магистранттар мен PhD докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына басшылық жасайды.

Ғылыми зерттеу саласы – дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі.

Оқытылатын пәні: «Дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесі».

Байланыс телефоны: 8-777-548-6410, E-mail:xci41@mail.ru

800125 ТелеугалиевЮрист Габдуллович – педагогика ғылымдарының кандидаты (PhD докторы), доцент, Қазақ спорт және туризм академиясының профессоры. 1963 жылы ҚазМДШИ-ті бітірген. 120-дан астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың авторы.

Зерттеу бағыты – Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі, Дене тәрбиесінің мектеп әдістемесі.

Оқытатын пәндері: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, қазақ және орыс тілдеріндегі жастар және кәсіптік спорт теориясы.

Байланыс телефоны:8-705-565-34-35,

E-mail: teleugaliev36@mail.ru

Орлов А

 

Орлов Александр Иванович – кандидат педагогических наук, Заслуженный тренер, старший преподаватель кафедры, Официальный представитель W.E.B.B.Sв РК, Ренши, VIDANДзю-дзюцу, Заслуженный инструктор, КМС СССР по боксу, судья международной категории по боевым искусствам и среди телохранителей, судья НК по ушу.

Выпускник ВКШ, г. Москва,1987 г. и Педагогический институт им. Г.С.Сковороды,Украина 1994 г., работает на кафедре с 2019 г.

Область научных исследований – проблемы подготовки адептов в спортивных и боевых единоборствах, теория и методика обучения самообороне.

Преподаваемые дисциплины: Теория и методика ФКиС, Теория и методика ДЮиПС, Научно-педагогические основы физической культуры и спорта7

Участвовал в 3-х грантовых проектах: в 1-м руководитель.   Опубликовано более 30 научных работ: 1 – учебник, 1 – учебно-методическое пособие, 1 – учебный план и программа курса, статьи в рецензируемых журналах и материалах научно-практических конференций.

Контакты: +7-747-560-29-85; E-mail: alex-alians@mail.ru

 8 Унтаев Халдар Камбарович –педагогика ғылымдарының кандидаты, кафедра доценті, волейболдан ҚР спорт шеберіне кандидат. Жеңіл атлетика кафедрасының меңгерушісі.

ҚазСТА-да 1996 жылдан бастап жұмыс істейді.

«Қазақ халқының ғылыми дене тәрбиесі» оқу құралының және 20-дан астам ғылыми және ғылыми-әдістемелік жарияланымдардың авторы.

Ғылыми зерттеу саласы-қазақ халқының ұлттық дене шынықтыруының педагогикалық маңызы.

Оқытатын пәні: «Дене шынықтыру және олимпиадалық спорт тарихы».

Байланыс телефоны:8-777-517-37-36, E-mail: kholdar_k@mail.ru

 10 Кулбаев Айбол Тиналович –PhD докторы, кафедраның аға оқытушысы. ҚазСТА түлегі, кафедрада 2011 жылдан бастап жұмыс істейді.

«ДШ теориясы мен әдістемесі» ҚазСТА журналының редакциялық кеңесінің мүшесі.

70-дан астам ғылыми еңбектердің, соның ішінде Scopus деректер базасына кіретін халықаралық рецензияланатын журналдардағы бірнеше жарияланымдардың авторы.

Ғылыми зерттеулер саласы – дене шынықтыру және спорттағы менеджмент.

Оқытылатын пәндері: «Дене шынықтыру және спорт менеджменті».

PhD докторанттарға ғылыми кеңес беруді жүзеге асырады.

Контакты:8-777-555-79-95,Email:shirganak_aibol@mail.ru

 56343463 Шалабаева Лаура Исмайлбековна – PhDдокторы, кафедраның аға оқытушысы.

Білімі: Абай атындағы ҚазҰПУ., біліктілігі: педагогики және психология.

Ғылыми зерттеу саласы – практикалықжәне отбасылық  психология.

ҚазСТА 2017 жылдың қыркүйек айынан бастап қызмет атқарады.

Оқытылатын пәндері: «Дене шынықтыру және спорт мамандарын даярлаудағы оқытудың инновациялық технологиялары», «Академиялық жазылым».

Контакты: 8-701-959-29-18,E-mail:lolabany84@mail.ru

 7 Абилдабеков Сабит Акимбаевич –PhD докторы, ҚазСТА доценті, ҚазДШИ түлегі. Кафедрада 1991 жылдан бастап қызмет етеді.

80-нен астам ғылыми еңбектердің, соның ішінде Scopus деректер базасына кіретін халықаралық рецензияланатын журналдардағы бірнеше жарияланымдардың авторы.

2014 ж. – «Қазақстан республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісімен марапатталған.

Ғылыми зерттеу саласы – мектептегі дене шынықтыру білімінің теориясы мен әдістемесі.

Оқытылатын пәндері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Кәсіби спорт және балалар мен жасөспірімдер спортының теориясы мен әдістемесі».

Байланыс телефоны: 8-701-172-45-01. E-mail:Sabit_1967@mail.ru

 13 Токарева Светлана Витальевна – кафедраныңаға оқытушысы.

Ғылыми зерттеу саласы –болашақ мұғалімдерді оқуда қиындықтары бар балалармен жұмыс істеуге кәсіби даярлау.

Барлығы 10 жұмыс жарияланды, оның ішінде 1 оқу-әдістемелік құрал.

Оқытатын пәндері: «Педагогикалық мамандыққа кіріспе», «Жалпы және жас ерекшелік психологиясы», «Тұлға психологиясы».

Байланыс телефоны:8-771-411-47-16

E-mail: atevs_83@mail.ru

Белегова А.А. Белегова Алия Аканбаевна-ағаоқытушы, PhDдокторы.

Ғылыми зерттеу бағыты – Дене шынықтыру және спорт психологиясындағы рефлексия, ДШжС педагогикалық құзырет.

Scopus деректер базасына кіретін халықаралық рецензияланған журналдарда бірнеше жарияланымдары бар. Ғылыми және ғылыми-әдістемелік сипаттағы 25-тен астам жұмыстар жарияланды

Оқытатын пәндері: Дене шынықтыру және спорт психологиясы, Жалпы педагогика, дене мәдениеті және спорттық педагогика. Білім беру траекториясының пәндері «Спорт психологиясы»

Байланыс телефоны:8-701-322-88-52, abelegova@mail.ru

 15 Балтина Алтынай Сапарқызы – докторант, кафедра оқытушысы. Самбо күресінен ХДСШ.

ҚазСТАтүлегі, кафедрада 2014 жылдан бастап жұмыс істейді.

Ғылыми зерттеулер саласы – дене шынықтыру және спорт саласындағы менеджмент.

Оқытатын пәндері: Дене шынықтыру және спорт менеджменті, дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, «Спорт менеджменті» білім беру траекториясының пәндері.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік сипаттағы 30-дан астам жұмыстар бар, соның ішінде Scopus дерек қорына кіретін халықаралық рецензияланатын журналдарда жарияланған жарияланымдар.

Байланыс телефоны:8-702-102-94-44, baltina_89@mail.ru

 16 Нурмухамбетова Медина Булатовна – педагогика магистрі, «ДМжСТН» кафедрасының оқытушысы. Қазақстан спорт психологтары қауымдастығының мүшесі (2014 жылдан).

ҚазСТА-да 2016 жылдан бастап жұмыс істейді.

Барлығы 6 жұмыс жарияланды, оның ішінде 1 әдістемелік құрал.

Инклюзивті білім беру және бейімдік дене шынықтыру бойынша оқу бағдарламаларын әзірлеуші.

Ғылыми зерттеу саласы-дене шынықтыру және спорттағы психология және педагогика.

Оқытатын пәндері: «Дене шынықтыру және спорт психологиясы», «Инклюзивті білім беру», «Дене шынықтыру және спорт психологиясы” білім беру траекториясының пәндері.

Байланыс телефоны: 8-777-250-21-54, E-mail: medina1979@mail.ru

2523626 Жидовинова Анна Вячеславовна – докторант, кафедраның аға оқытушысы. Кафедрада 2016 жылдан бастап жұмыс істейді.

Ғылыми зерттеу саласы-дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі, дене шынықтыру және спорттағы маркетинг.

Ғылыми және ғылыми-әдістемелік сипаттағы 15 жұмыс жарияланды.

Оқытатын пән атауы: дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі, дене шынықтыру және спорт саласындағы маркетингі, дене шынықтыру және спорт саласындағы менеджменті.

Байланыс телефоны:8-777-055-42-32

E-mail:skarlettt2020@gmail.com

Бримкулова А.Д. БримкуловаАсемДулатовна– «Дене шынықтыру және спорттың теориялық негіздері» кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ спорт және туризм академиясының 3- курс докторанты.

«Жылдың үздік жас оқытушысы» номинациясының жеңімпазы (2015 ж.)

Кафедрада 2012 жылдың 1 қыркүйегінен бастап жұмыс істейді.

Оқытатын пәндері: Педагогика, Дене тәрбиесіндегі инклюзивті білім беру, ДШжС педагогикасы, Бейімдік дене шынықтыру және спорт.

Байланыс телефоны: 8-7778-518-78-30

E-mail: paton-cimon@mail.ru

265235267 Бекбаул Ләззат Женисбеккызы – магистр, кафедра оқытушысы, тәжірибелі психолог. Абай атындағы атындағы ҚазҰПУ түлегі.

Ғылыми зерттеу саласы-практикалық және отбасылық психология.

ҚазСТА-да 2017 жылдың қыркүйегінен бастап жұмыс істейді.

Оқытатын пәндері: «Психология»,«ДШжС психологиясы», «Спорт психологиясы» білім беру траекториясының пәндері.

Байланыс телефоны: 8-777-428-13-91

E-mail: lassat93@mail.ru

Копжанов Г.Б. Копжанов Галымжан Балыкбаевич– педагогика ғылымдарының магистрі, докторант, ДШжСТН кафедрасының аға оқытушысы.  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің «Үздік педагог» медалі 2019 ж. Иегері.

Оқытатын пәндері: Бейімдік дене шынықтыру және спорт, педагогикалық практика.

Ғылыми зерттеулер саласы – Бейімдік дене шынықтыру және спорт.

2020 ж. халықаралық конференция мен Халықаралық Анкара конгресінің қатысушысы.

Байланыс телефоны: 8-702-162-25-75, 8-747-417-46-60

E-mail: garlik.82@mail.ru.

 Голоха Голоха Лада Ивановна-кафедра оқытушысы. Кафедрада 2019 жылдың қаңтарайынан бастап жұмыс істейді. 2014 жылдан бастап Қазақстанның спорт психологтары қауымдастығының белсенді мүшесі, тәжірибелік спорт психологы.

«Бейімдік дене шынықтыру және спорт», «Аномальды даму психологиясы» бойынша оқу бағдарламаларын әзірлеуші.

Барлығы 7 жұмыс жарияланды.

Оқытатын пәндері: «Бейімдік дене шынықтыру және спорт», сондай қатар «Дене шынықтыру және спорт психологиясы» білім беру траекториясының пәні.

Байланыс телефоны: 8-777-226-97-94

E-mail: ladago@bk.ru

7686856 Ибрагимов Асет Ерболовичпедагогика ғылымдарының магистрі, докторант, ДШжСТН кафедрасының аға оқытушысы.

Оқытатын пәндері: «Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі», «Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша дене шынықтыруды оқыту әдістемесі».

Ғылыми зерттеулер саласы – спорттық жаттығудың теориясы мен әдістемесі.

Байланыс телефоны: 8-775-772-07-64

E-mail:acet-box-kazact@mail.ru

 
Close