6В11102 – «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі» Білім беру бағдарламасы бойынша

– оқу практикасы (1 курс күндізгі) ;

– оқу-өндірістік практика (2 курс күндізгі) ;

– өндірістік практика ( 3 курс күндізгі) ;

– өндірістік және диплом алды практика (4 курс күндізгі, 3 курс күндізгі ТжКБ негізінде қысқартылған оқу мерзімімен, ҚББТ қолдануымен) ;

Оқу практикасы 1 курста өткізіледі. Оқу практикасы аталған білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын бітіруші кафедраға бекітіледі. Практика бағдарламасы білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді. Оқу практикасының мақсаты-алғашқы кәсіби тәжірибе жинақтау және мейрамханалар мен қонақ үйлердің жұмысын ұйымдастыру бойынша ЖОО-да оқу процесінде студенттердің алған теориялық білімдерін бекіту.

Оқу-өндірістік практика 2 курста өткізіледі. Оқу-өндірістік практика аталған білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын бітіруші кафедраға бекітіледі. Практика бағдарламасы білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді. Оқу-өндірістік практиканың мақсаты – олардың қызмет ету принциптерін зерттеу негізінде қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарын басқару саласындағы нақты мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыру.

Өндірістік практика 3 курста өткізіледі. Өндірістік практика аталған білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын бітіруші кафедраға бекітіледі. Практика бағдарламасы білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді. Өндірістік практиканың мақсаты-студенттердің оқу процесінде алған білімдерін бекіту және қонақжайлылық индустриясында жұмыс істеу дағдыларын игеру.

Өндірістік-диплом алды практика 4-курста өткізіледі Өндірістік-диплом алды практика студенттерді Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорнындағы практикалық кәсіби қызметке кешенді енгізуге, кәсіби міндеттерді шешуде практикалық дағдыларды қалыптастыруға, теориялық білімді жетілдіруге және ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын игеруге, сондай-ақ білім алушыларды қызмет көрсету саласындағы маманның практикалық қызметіне кешенді енгізуге бағытталған. Осы профильдегі жұмысшыларға қойылатын заманауи талаптармен. Өндірістік-диплом алдындағы практиканың мақсаты-нақты қызмет жағдайында кәсіби позицияны сынақтан өткізу: қонақжайлылық индустриясында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, ғылыми-зерттеу қызметі үшін қажетті материалдар мен құжаттамаларды таңдау.

MINOR бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін өндірістік-диплом алды практика бағдарламасына таңдалған траектория бағытына сәйкес қосымша модуль енгізіледі. Модуль бойынша есептілікке қойылатын талаптары бар тапсырмаларды Minor оқытушылары және Minor үйлестіретін кафедра меңгерушілері әзірлейді, оларды өндірістік-диплом алды практика бағдарламасына енгізу үшін практика жетекшісіне береді, сондай-ақ Академияның бұйрығы бойынша бұл оқытушылар практика бағдарламасының тұтастай орындалуын бағалау үшін қорытынды конференция өткізу жөніндегі комиссияның құрамына кіреді.

2022-2023 оқу жылына арналған практика базалары бойынша негізгі әріптестер:

– ҚазСТА-ның жеке базалары (филиалдары): “Loftсafe” кафесі, “Academic Apartments” қонақ үйі;

–   Қазақстан туристік қауымдастығы (ҚТҚ).

– Қазақстандық қонақ үйлер мен мейрамханалар қауымдастығы (ҚҚҮмМҚ).

–  –  мейрамханалар мен қонақ үйлер: “Қанат” ЖК “Нұрайдин” кафесі, “Alshaya” Starbucks ЖШС, “Atush” мейрамхана кешені,” Solis LTD ” ЖШС Rixos Almaty қонақ үйі, ЖК Тайшинов А.К. “Academic Apartments” қонақ үйі, “Афиша” мейрамханасы, ЖК “Sky” хостел, “Status Food ” ЖШС мейрамхана, “Paulaner” мейрамханасы Brauhaus Almaty,” Buffet ” ЖШС кафе, “Grand Zina” мейрамханасы, ЖК Усенбаева Б. “AURA Family Cafe”, “Mura”, “MarkInnHotell”.

Close