Дене шынықтыру және спорттың теориялық негіздері кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысы

Кафедрада оқу-әдістемелік жұмыс мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес жүргізіледі. Кафедрада ұйымдастыру-әдістемелік жұмысқа қатысы бар барлық құжаттама, атап айтқанда кафедра отырыстарының хаттамалары, ашық сабақтарды талқылау хаттамалары, өзара қатысу хаттамалары, жылдық есептер, оқытушылардың жеке жоспарлары, оқу жүктемесін бөлу және оны орындау ведомостары бар.

Педагогикалық үдеріс кредиттік технология бойынша жүзеге асырылады, пәндердің барлық оқу-әдістемелік кешені ТУП, жұмыс оқу жоспары және элективті пәндер каталогы (студенттің таңдауы бойынша) негізінде әзірленді.

Бүгінгі таңда кафедра жоғары ғылыми-әдістемелік деңгейде бакалавриат, магистратура және PhD докторантураның 20-дан астам пәндеріне оқу процесін жүзеге асырады. Сонымен қатар, кафедра екі білім беру траекториясы бойынша мамандар даярлауды қамтамасыз етеді: “дене шынықтыру және спорттық психология” және “дене шынықтыру және спорттық менеджмент”.

Кафедра құрамында 4 педагогика ғылымдарының докторы, ЖАК профессоры, 9 педагогика ғылымдарының кандидаты, 4 PhD докторы, 5 оқытушы Қазақ спорт және туризм академиясының докторантурасында оқиды: А. Д. Бримкулова, А. С. Балтина, А. Е. Ибрагимов, г. Б. Копжанов, с. в. Токарева кафедраның аға оқытушысы А. В. Жидовинова диссертация қорғаудан өтеді ұлттық спорт академиясында PhD дәрежесін алуға. Василий Левский, София, Болгария.

УМР кафедры ТОФКиС

Кафедраның ПОҚ оқу процесіне жаңа технологияларды белсенді енгізуде.  Барлық PS платонус платформасын, Google технологияларын, соның ішінде Google сайттарын, PowerPoint бағдарламасында орындалған слайд-дәрістерді пайдаланады, барлық оқылатын пәндер бойынша бейне дәрістер жазылады.

Бекітілген кесте бойынша тәжірибе алмасу және кәсіби шеберлікті арттыру мақсатында ашық сабақтар өткізіледі және кафедра ПОҚ сабақтарына өзара қатысу жүзеге асырылады.

Студенттердің танымдық қызметін жандандыру, оқыту сапасын арттыру, оқу процесін оңтайландыру және қарқындату мақсатында оқытушылар инновациялық технологиялар мен оқытудың белсенді әдістерін шығармашылықпен енгізеді. Профессор-оқытушылар құрамы сабақтың әртүрлі формаларын өткізуде оқытудың интерактивті әдістерін қолданады. Бакалавриат және магистратура пәндерінің ерекшеліктерін ескере отырып, оқу процесінде оқытудың жобалық әдісі кеңінен қолданылады. Дәрістер демонстрациялық материалдар мен заманауи техникалық оқыту құралдарын пайдалана отырып өткізіледі. Практикалық және семинарлық сабақтар интерактивті әдістерді қолдана отырып өткізіледі: миға шабуыл, пікірталастар, әңгімелер, брейн-ринг, «Шешім ағашы», «Аквариум», «Проблеманы жеткізу», «Алты тақия» және т. б.

УМР кафедры ТОФКиС (1)

Кафедра отырыстарында болашақ оқу жылына арналған жұмыс бағдарламаларының сапасы (маусым), ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттерді шығарудың тақырыптық жоспары (қазан), мамандық пәндерінің оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі, емтихан материалдарының сапасы (қараша, сәуір), ашық және сабаққа қатысқан сабақтар талқыланады.

УМР кафедры ТОФКиС (2)

ҚазСТА-да білім беру және ғылыми процестерді интернационалдандыруды арттырудың негізгі индикаторларының бірі дәрістер оқу, бірлескен білім беру бағдарламаларын әзірлеу, ғылыми зерттеулер жүргізу, ғылыми іс-шараларға қатысу үшін жетекші шетелдік және отандық жоғары оқу орындарынан шетелдік профессорларды тарту болып табылады.

Соңғы жылдары келесі ғалымдар шақырылды:

  1. Голубева Галина Николаевна – п.ғ.д., Поволж мемлекеттік дене шынықтыру, спорт және туризм академиясының профессоры, Казань;
  2. Платонов Владимир Николаевич және Булатова Марина Михайловна-Украинаның Ұлттық дене шынықтыру және спорт университетінің профессорлары;
  3. Римантаса Микалаускас-Литва спорт университетінің профессоры ;
  4. Мухамедьярова Роза-дзюдо федерациясының спорт менеджері;
  5. Петелулене Снегина-Литва университетінің профессоры, Каунас;
  6. Ердал Зорба-түрік бұқаралық спорт қауымдастығының президенті, Гази университетінің профессоры, Анкара.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы 1-4 курс студенттерінің кәсіби тәжірибесінің жетекшілері болып табылады.

Кафедра профессорлары мен оқытушылары Мемлекеттік және орыс тілдерінде көптеген түрлі оқу құралдарын, ғылыми еңбектерді, әдістемелік нұсқаулар мен монографияларды әзірлеп, шығарды.

Соңғы 5 жылда кафедра оқытушылары шығарған оқулықтардың, оқу әдістемелік құралдарының, оқу-әдістемелік әзірлемелердің саны №1 кестеде көрсетілген.

 

 

1-кесте – 2019-2024 жыл аралығында жарияланған оқулықтардың, оқу құралдарының, оқу-әдістемелік құралдар мен монографиялардың саны.

Жарияланған жылы Оқулықтар оқу құралы Оқу-әдістемелік құрал Монография
1 2019 1 2    
2 2020   2   1
3 2021   2    
4 2022 1      
5 2023   1   1
ВСЕГО:        
Close