КӘСІБИ ПРАКТИКА

Кәсіби практика КеАҚ Қазақ спорт және туризм академиясының бакалавриат білім беру бағдарламаларының міндетті компоненті болып табылады.

2023-2024 оқу жылында білім беру бағдарламалары бойынша бакалавриаттың кәсіби практикасы мынадай нормативтік құжаттарға сәйкес ұйымдастырылды: 20.07.2022 жылғы №2 ҚР ҒжЖБМ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру МЖМС, КеАҚ ҚазСТА жоғары оқу орнының 01.09.2023 жылғы №5 «Кәсіби практиканы ұйымдастыру, өткізу және ұйымдарды практика базасы ретінде айқындау ережелері» оқу жұмыс жоспарлары, академиялық күнтізбе.

КӘСІБИ ПРАКТИКА ТҮРЛЕРІ

Академия бакалавриатының барлық білім беру бағдарламалары бойынша оқу жоспарлары кәсіби практиканың мынадай түрлерін көздейді:

Дайындау деңгейі

Білім беру бағдарламалары

Бакалавриат 6В01401 – «Дене шынықтыру және спорт», 6В01403 – «Бейімдік дене шынықтыру және спорт», 6B01404 – «Фитнес және рекреация» 6В11101 – Туризм 6В11102 – Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі 6В11103 – «Рекреация және спорттық-сауықтыру туризмі»
Магистратура 6М010800-Дене шынықтыру және спорт 6М090200-Туризм
Докторантура 6D010800-Дене шынықтыру және спорт 6D090200-Туризм

 

Close