6В11102 – «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі» Білім беру бағдарламасы бойынша

– оқу практикасы (ЖОББМ негізінде толық 4 жылдық оқу мерзімінің 1 курс) ;

– оқу-өндірістік практика (ЖОББМ негізінде толық 4 жылдық оқу мерзімінің 2 курс, ТжКБ негізінде қысқартылған 3 жылдық оқу мерзімінің 1 оқу жылы) ;

– өндірістік практика (ЖОББМ негізінде толық 4 жылдық оқу мерзімінің 3 курс) ;

– өндірістік және диплом алды практика (ЖОББМ негізінде толық 4 жылдық оқу мерзімінің 4 курс) ;

Оқу практикасы 1 курста өткізіледі. Оқу практикасы аталған білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын бітіруші кафедраға бекітіледі. Практика бағдарламасы білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді. Оқу практикасының мақсаты-алғашқы кәсіби тәжірибе жинақтау және мейрамханалар мен қонақ үйлердің жұмысын ұйымдастыру бойынша ЖОО-да оқу процесінде студенттердің алған теориялық білімдерін бекіту.

Оқу-өндірістік практика 2 курста өткізіледі. Оқу-өндірістік практика аталған білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын бітіруші кафедраға бекітіледі. Практика бағдарламасы білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді. Оқу-өндірістік практиканың мақсаты – олардың қызмет ету принциптерін зерттеу негізінде қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарын басқару саласындағы нақты мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыру.

Өндірістік практика 3 курста өткізіледі. Өндірістік практика аталған білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын бітіруші кафедраға бекітіледі. Практика бағдарламасы білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді. Өндірістік практиканың мақсаты-студенттердің оқу процесінде алған білімдерін бекіту және қонақжайлылық индустриясында жұмыс істеу дағдыларын игеру.

Өндірістік-диплом алды практика 4-курста өткізіледі Өндірістік-диплом алды практика студенттерді Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорнындағы практикалық кәсіби қызметке кешенді енгізуге, кәсіби міндеттерді шешуде практикалық дағдыларды қалыптастыруға, теориялық білімді жетілдіруге және ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын игеруге, сондай-ақ білім алушыларды қызмет көрсету саласындағы маманның практикалық қызметіне кешенді енгізуге бағытталған. Өндірістік-диплом алды практиканың мақсаты-нақты қызмет жағдайында кәсіби позицияны сынақтан өткізу: қонақжайлылық индустриясында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, ғылыми-зерттеу қызметі үшін қажетті материалдар мен құжаттамаларды таңдау.

MINOR бағдарламасы бойынша білім алушылар үшін өндірістік-диплом алды практика бағдарламасына таңдалған траектория бағытына сәйкес қосымша модуль енгізіледі. Модуль бойынша есептілікке қойылатын талаптары бар тапсырмаларды Minor оқытушылары және Minor үйлестіретін кафедра меңгерушілері әзірлейді, оларды өндірістік-диплом алды практика бағдарламасына енгізу үшін практика жетекшісіне береді, сондай-ақ Академияның бұйрығы бойынша бұл оқытушылар практика бағдарламасының тұтастай орындалуын бағалау үшін қорытынды конференция өткізу жөніндегі комиссияның құрамына кіреді.

2023-2024 оқу жылына арналған практика базалары бойынша негізгі әріптестер:

– ҚазСТА-ның жеке базалары (филиалдары): “MURA” кафесі, “Academic Apartments” қонақ үйі;

–   Қазақстан туристік қауымдастығы (ҚТҚ).

– Қазақстандық қонақ үйлер мен мейрамханалар қауымдастығы (ҚҚҮмМҚ).

  –  мейрамханалар мен қонақ үйлер: IL BOSCO DI CAFÉ, «DAMI KZ» кафесі, ЖК Тайшинов А.К. “Academic Apartments” қонақ үйі, «DEL PAPA», «Дареджани» мейрамханасы, «GOLD BOUTIQUE» отелі, ЖК «ЛАО» кофетериясы, ЖШС «Media café», «Publin frish pub» кафесі.

Close