ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР

Халықаралық байланыстар

ХБ – білім беру, ғылыми-зерттеу және қоғамдық қызмет саласында халықаралық деңгейдегі мамандарды даярлау мақсатында халықаралық ынтымақтастықты дамытуды ұйымдастыру үшін құрылған академияның құрылымдық бөлімшесі.

Мақсаты: Академия мамандарын даярлау сапасын арттыруға, бірлескен ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруға және тұтастай алғанда академияның халықаралық деңгейдегі беделін арттыруға ықпал ететін халықаралық ынтымақтастық бағдарламаларына қатысуын ұйымдастыру және үйлестіру.

 

Міндеттері:

 • академияның халықаралық және сыртқы экономикалық байланыстар саласындағы саясатын қалыптастыру және жүзеге асыру;
 • шет елдерде және ҚР-да халықаралық жобалар мен бағдарламаларды қалыптастыру және жүзеге асыру;
 • шет елдердің оқу орындарымен, қорларымен және басқа да ұйымдарымен халықаралық байланыстарды дамыту;
 • академияның халықаралық байланыстар және қатынастар саласындағы қызметін ақпараттық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету;
 • профессор-оқытушылар құрамын халықаралық ынтымақтастыққа тарту;
 • шетелдік серіктестермен академияның факультеттері, кафедралары және басқа да құрылымдық бөлімшелерінің халықаралық ынтымақтастығын үйлестіру;
 • білім алушыларға, академия бөлімшелері мен қызметкерлеріне ағымдағы кеңес беру жұмыстарын жүргізу және өзге де көмек көмек көрсету;
 • шетелдік оқытушылардың академиядағы жұмысын ұйымдастыру;
 • студенттерді, магистранттарды, докторанттарды оқыту жұмыстарын және оқытушылар мен қызметкерлердің шетелде тағылымдамадан өтуін ұйымдастыру;
 • академияға үкіметаралық және жоғары оқу орындары арасындағы келісімдер бойынша келетін, сондай-ақ жеке тәртіппен келетін шетелдік студенттерді, магистранттарды, докторанттарды оқытуды ұйымдастыру

ХБ келесідей қызметтерді жүзеге асырады:

 • халықаралық ынтымақтастық саласындағы бағдарламаларды, келісімдерді және басқа да құжаттарды дайындау;
 • оқу және ғылыми жұмыс деңгейін арттыруға ықпал ететін шетелдік серіктестермен байланыстарды іздеу және орнату;
 • Академияның халықаралық байланыс саласындағы шарттарды, келісімдерді, бағдарламаларды, басқа да екіжақты және көпжақты құжаттарды дайындау, келісу, жүзеге асыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;
 • халықаралық ынтымақтастық мәселелері бойынша ҚР аумағындағы халықаралық ұйымдармен және шет елдердің өзге өкілдіктерімен өзара жұмыс жасау;
 • қажет болған жағдайда академияның Халықаралық байланыстар туралы келісім жобаларын қоса алғанда, халықаралық байланыстар мәселелері бойынша шет елдердегі ҚР оқу орындарымен, консулдықтарымен және өкілдіктерімен өзара жұмыс жасау;
 • Академияның шетелдік білім беру және ғылыми мекемелермен, ұйымдармен байланысын орнату және дамыту бойынша жұмыс жүргізу;
 • академия өкілдерінің халықаралық бірлестіктер, қауымдастықтар, қорлар, жоғары оқу орындары өткізетін іс-шараларға қатысуы жөнінде ұсыныстар дайындау;
 • шетелдік әріптестермен бірлескен білім беру бағдарламалары мен ғылыми жобаларды дайындауға қатысу;
 • студенттердің, магистранттардың, докторанттардың, оқытушылардың, ғылыми қызметкерлердің сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысуын және халықаралық алмасуын ұйымдастыру;
 • шетелдік гранттар, алмасу бағдарламалары, шетелдік тағылымдамалар туралы ақпаратты іздеу және тарату;
 • шетел университеттерінің және басқа ұйымдардың өкілдерімен халықаралық конференциялар, семинарлар, “дөңгелек үстелдер” дайындауға және ұйымдастыруға қатысу;
 • шетелдік әріптестердің шақыруы бойынша академия делегацияларының шетелге шығуын ұйымдастыру, сондай-ақ академия басшылығының шақыртуы бойынша келетін шетелдік делегациялардың академияға келу жұмыстарын ұйымдастыру;
 • академияға ақылы негізде шетелдік білім алушыларды қабылдау жұмыстарын ұйымдастыру;
 • шетелдік білім алушыларға  академия базасында орыс тілін үйрету және жоғары оқу орнына дейінгі даярлау жұмыстарын ұйымдастыру;
 • Академия бөлімшелеріне халықаралық ынтымақтастықтың жекелеген бағыттары бойынша шетелдік әріптестерді іздестіруге жәрдемдесу;
 • академияның халықаралық қызметі жөнінде жылдық есептерді дайындау;
 • шетелдік студенттерді тіркеу.
Close