ЗАҢДЫҚ БӨЛІМ

Заң бөлімінің негізі міндеттері

-Академия қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету;

-Академияның құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау;

– құқықтық құжаттарды әзірлеу;

-Академияны құқықтық қолдау.

Заң бөлімінің функциялары

-Еңбек қатынастарын құқықтық қолдау;

-Білім беру қызметін құқықтық қолдау;

– Талап-арыз жұмысы, сот органдарында және басқа да ұйымдарда Академияның мүдделерін білдіру;

– Өз құзыреті шегінде Академияның ішкі  нормативтік актілері мен ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттарын құқықтық сараптау;

– Академияның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті лицензиялар, рұқсаттар және басқа да рұқсат құжаттарын алу үшін өтінімдерді және басқа да құжаттарды ресімдеу және оларды мемлекеттік органдарға беру;

– Өз өкілеттігі шегінде Академияның құрылымдық бөлімшелерімен және сыртқы құрылымдармен және ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау.

Close