Гимнастика және жүзу кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысы

Гимнастика және жүзу кафедрасында заманауи білім беру стандарттарына сәйкес белсенді оқу-әдістемелік қызмет жүзеге асырылады.

Кафедрада келесідей мамандандыру пәндері оқытылады:

  • Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі;
  • Таңдалған спорт түрін оқыту әдістемесі;
  • Таңдалған спорт түріндегі дене шынықтыру;
  • Таңдалған спорт түріндегі техникалық-тактикалық дайындық;
  • Таңдалған спорт түріндегі дайындықтың жас ерекшеліктері;
  • Таңдалған спорт түріндегі спорттық-педагогикалық шеберлік;
  • Таңдалған спорт түріндегі кәсіби жаттықтырушылық қызмет;
  • Таңдалған спорт түріндегі спорттық дайындық процесін басқару

Және жалпы курс пәндері:

  • Гимнастика
  • Жүзу

Гимнастика және жүзу кафедрасындағы оқу процесі үлгілік оқу жоспары мен элективті пәндер каталогының талаптарын ескере отырып, пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуді көздейтін заманауи технологиялар мен әдістемелер негізінде құрылады. Кафедра педагогтары Platonus, OK платформасын пайдалану сияқты жаңа білім беру технологияларын белсенді енгізуде. Оқу процесінде интерактивті технологиялар, соның ішінде мультимедиялық дәрістер, сондай-ақ гимнастика мен жүзуге арналған арнайы жабдықтар кеңінен қолданылады. Сондай-ақ студенттердің ақпаратты ыңғайлы алуы үшін қазақ және орыс тілдерінде бейне дәрістер жазылды. Кафедра оқытушылары оқытудың жаңа әдістемелері мен тәсілдерін әзірлей отырып, оқу-әдістемелік үдерісті жетілдіру бойынша үнемі жұмыс істейді.

Гимнастика және жүзу кафедрасы пәндерінің негізгі міндеті студенттерді дене шынықтыру және спорт саласында жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті білім мен дағдылармен қамтамасыз ету болып табылады. Бұған гимнастика мен жүзудегі техникалық шеберлік қана емес, сонымен қатар денсаулықты сақтау және нығайту, жарақаттар мен бұзылулардың алдын алу және сауықтыру жаттығуларын сауатты жүргізу мүмкіндігі кіреді.

Гимнастика және жүзу кафедрасында мамандарды тиімді даярлауға мүмкіндік беретін заманауи материалдық-техникалық база бар.

Студенттерге арналған оқу-әдістемелік құралдар мен монографиялар шығарылды:

Әдістемелік ұсынымдарда Қазақстан Республикасының Су спорт түрлерінде (спорттық жүзу, көркемдік жүзу, су полосы және т.б.) маманданған спортшылардың спорттық резервінің бастапқы даярлық кезеңінен бастап спорттық шеберлікті жетілдіру кезеңіне дейінгі барлық көп жылдық жаттығу кезеңіне техникалық даярлығының параметрлері сипатталады.

1 Ермаханова А.Б., Нұрмұханбетова Д.К., Гусаков И.В., Кефер Н.Э., Токарева С.В., Голоха Л.И. “Көркем жүзудегі спорттық резервтің техникалық дайындығын арттыру” әдістемелік ұсынымдары. – Алматы: ҚазСТА, 2023. – 44б.
2 Ермаханова А.Б., Нұрмұханбетова Д.К., Гусаков И.В., Кефер Н.Э., Токарева С.В., Голоха Л.И. “Жүзудегі спорттық резервтің техникалық дайындығын арттыру” әдістемелік ұсынымдары.- Алматы: ҚазСТА,2023. – 70б
3 Ермаханова А.Б., Нұрмұханбетова Д.К., Гусаков И.В., Кефер Н.Э., Токарева С.В., Голоха Л.И “Су полосындағы спорттық резервтің техникалық дайындығын арттыру” әдістемелік ұсынымдары – Алматы: ҚазСТА, 2023.- 50б.
4 Токарева С.В., Голоха Л.И., Кефер Н.Э., Нұрмұханбетова Д.К., Ермаханова А.Б., Гусаков И.В.,

 

“Су спорт түрлерінде спорт резервін дайындауды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді жетілдіру” әдістемелік ұсынымдар. – Алматы: ҚазСТА, 2023. – 95 б.
5 Ермаханова Б., Нұрмұханбетова Д.К., Гусаков И.В., Қожақов Н.К. Қазақ тіліндегі “Су спорты түрлерін оқу теориясы мен әділдігі”оқу құралы. – Алматы: ҚазСТА, 2023. – 252б.
Close