6В11101 «Туризм» Білім беру бағдарламасы бойынша

– оқу практикасы (оқу-жаттығу жорығы, ЖОББМ негізінде толық 4 жылдық оқу мерзімінің 1 курс) ;

– оқу-өндірістік практика (ЖОББМ негізінде толық 4 жылдық оқу мерзімінің 2 курс, ТжКБ негізінде қысқартылған 3 жылдық оқу мерзімінің 1 оқу жылы) ;

– өндірістік практика (ЖОББМ негізінде толық 4 жылдық оқу мерзімінің 3 курс, ТжКБ негізінде қысқартылған 3 жылдық оқу мерзімінің 2 оқу жылы) ;

– өндірістік және диплом алды практика (ЖОББМ негізінде толық 4 жылдық оқу мерзімінің 4 курс, ТжКБ негізінде қысқартылған 3 жылдық оқу мерзімінің 3 оқу жылы) ;

Оқу практикасы (оқу-жаттығу жорығы) 1 курста өткізіледі. Оқу практикасы аталған білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын бітіруші кафедраға бекітіледі. Практика бағдарламасы білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді. Оқу практикасының мақсаты-Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы бойынша күрделілігі I-II санаттағы туризм түрлері (тау, жаяу, су және велосипед) бойынша оқу-жаттығу жорықтарынан өту бойынша негізгі білімді бекіту.

Оқу-өндірістік практика 2 курста өткізіледі. Оқу-өндірістік практика аталған білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын бітіруші кафедраға бекітіледі. Практика бағдарламасы білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді. Оқу-өндірістік практиканың мақсаты-студенттердің табиғи және әлеуметтік-экономикалық рекреациялық ресурстарды, туристік-рекреациялық кәсіпорындар мен мекемелердің, аумақтық рекреациялық жүйелердің әртүрлі түрлерін біріктіретін құрастырылған маршрут бойынша шығуы.

Өндірістік практика 3 курста өткізіледі. Өндірістік практика аталған білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын бітіруші кафедраға бекітіледі. Практика бағдарламасы білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді. Өндірістік практиканың мақсаты – студенттердің оқу процесінде алған білімдерін бекіту және туристік фирмада, қонақ үй шаруашылығында және тиісті салада жұмыс істеу, туристік құжаттамамен жұмыс істеу дағдыларын игеру.

Өндірістік-диплом алды практика 4-курста өткізіледі Өндірістік-диплом алды практика студенттерді туристік кәсіпорындағы практикалық кәсіби қызметке кешенді енгізуге, кәсіби міндеттерді шешуде практикалық дағдыларды қалыптастыруға, теориялық білімді жетілдіруге және ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын игеруге, сондай-ақ студенттерді қызмет көрсету саласындағы маманның практикалық қызметіне кешенді енгізуге бағытталған осы профильдегі жұмысшыларға қойылатын заманауи талаптар. Өндірістік-диплом алды практиканың мақсаты-нақты қызмет жағдайында кәсіби позицияны сынақтан өткізу: туристік қызмет саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, ғылыми-зерттеу қызметі үшін қажетті материалдар мен құжаттамаларды таңдау.

2023-2024 оқу жылына арналған практика базалары бойынша негізгі әріптестер:

– ҚазСТА-ның меншікті базалары (филиалдары): туризм залы, «Қаймар», «Горельник», «Қапшағай» туристік-спорт базалары.

–   Қазақстан туристік қауымдастығы (ҚТҚ).

– Қазақстандық қонақ үйлер мен мейрамханалар қауымдастығы (ҚҚҮмМҚ).

– Республикалық, облыстық және қалалық “Альпинизм және жартасқа өрмелеу”, “Спорттық туризм және туристік көпсайыс”, “Спорттық туризм” федерациялары; Алматы қаласының жас туристер станциясы.

– Туристік компаниялар: ЖК «Туризм ҒЗИ», ЖК«BASTAU», ЖК «Салимова», «Мандарин» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік,  ЖШС «G TIME TRAVEL», ЖШС «Atlantis Trevel international», ЖШС «Ali Tour», ЖШС «Evisa Trevel», ЖШС «Nice Trip», ЖШС «Tourfest», ЖШС «Казтур», ЖШС «G Time Travel Agency» және басқалары.

горельник_compressed

Каймар._compressed

Close