6В11103 – «Рекреация және спорттық-сауықтыру туризмі» Білім беру бағдарламасы

– оқу практикасы (оқу-жаттығу жорығы, ЖОББМ негізінде толық 4 жылдық оқу мерзімінің 1 курс) ;

– оқу-өндірістік практика (ЖОББМ негізінде толық 4 жылдық оқу мерзімінің 2 курс) ;

Оқу практикасы (оқу-жаттығу жорығы) 1 курста өткізіледі. Оқу практикасы аталған білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын бітіруші кафедраға бекітіледі. Практика бағдарламасы білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді. Оқу практикасының мақсаты-Туризмнің белсенді түрлерінің техникасы мен тактикасы бойынша күрделілігі I-II санаттағы туризм түрлері (тау, жаяу, су және велосипед) бойынша оқу-жаттығу жорықтарынан өту бойынша негізгі білімді бекіту.

Оқу-өндірістік практика 2 курста өткізіледі. Оқу-өндірістік практика аталған білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар даярлауды жүзеге асыратын бітіруші кафедраға бекітіледі. Практика бағдарламасы білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес әзірленеді. Оқу-өндірістік практиканың мақсаты-студенттердің табиғи және әлеуметтік-экономикалық рекреациялық ресурстарды, туристік-рекреациялық кәсіпорындар мен мекемелердің, аумақтық рекреациялық жүйелердің әртүрлі түрлерін біріктіретін құрастырылған маршрут бойынша шығуы.

Close