Спорттық ойындар кафедрасының ғылыми-зерттеу жұмысы

Спорт ойындары кафедрасының оқытушылары «Жалпы білім беретін және спорт мектептерінде спорттың ойын түрлері бойынша спорт резервін кешенді даярлау жүйесін модельдеу» кафедрасының ғылыми зерттеу тақырыбымен жұмыс істейді. Зерттеудің теориялық нәтижелері жыл сайын кафедра қызметкерлерінің жарияланған жұмыстарында көрсетіледі. Жыл сайын кафедра «Жас Ғалым» ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді.

Кафедра оқытушылары әртүрлі деңгейдегі ғылыми-практикалық конференцияларға қатысады, баяндамалар жасайды, өз зерттеулерінің нәтижелерін жариялайды.

Кафедра оқытушылары академияның студенттерін ғылыми-зерттеу қызметіне белсенді тартумен айналысады. Жыл сайын олардың басшылығымен студенттердің баяндамалары дайындалады және мақалалар жарияланады. Спорт ойындары кафедрасының оқытушылары «Жалпы білім беретін және спорт мектептерінде спорттың ойын түрлері бойынша спорт резервін кешенді даярлау жүйесін модельдеу» кафедрасының ғылыми зерттеу тақырыбымен жұмыс істейді. Зерттеудің теориялық нәтижелері жыл сайын кафедра қызметкерлерінің жарияланған жұмыстарында көрсетіледі. Жыл сайын кафедра «Жас Ғалым» ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді.

Кафедра оқытушылары әртүрлі деңгейдегі ғылыми-практикалық конференцияларға қатысады, баяндамалар жасайды, өз зерттеулерінің нәтижелерін жариялайды.

Кафедра оқытушылары академияның студенттерін ғылыми-зерттеу қызметіне белсенді тартумен айналысады. Жыл сайын олардың басшылығымен студенттердің баяндамалары дайындалады және мақалалар жарияланады.

 

Спорт ойындары кафедрасы оқытушыларының жарияланымдары       

2019 2020 2021 2022 2023
Оқулықтар, монографиялар, оқу, оқу-әдістемелік құралдар 2 2 2 4
Scopus базасында жарияланған мақалалар 1 1 1 1
Алыс шет елдерде және ТМД елдерінде жарияланған мақалалар 3 2 3 3 3
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің журналдарында жарияланған мақалалар 3 4 4 5 4
ҚР басқа журналдарында немесе шетелдік басылымдарда жарияланған ғылыми мақалалар 4 3 4 5 6
Close