Әкімшілік-шаруашылық бөлім

Әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз ету: ғимараттарға, үй-жайларға, жабдықтарға (жылыту, сумен жабдықтау, желдету жүйелеріне, электр желілеріне және т.б.) техникалық қызмет көрсету, олардың ағымдағы және күрделі жөндеулерін жүргізуді жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау, жиһазбен, шаруашылық Мүкәммалмен, инженерлік және басқару еңбегін механикаландыру құралдарымен жабдықтау, көлікпен қамтамасыз етуді және күзетуді ұйымдастыру.

Шаруашылық қызмет көрсету, материалдық және қаржы ресурстарын ұтымды пайдалану, ұйым меншігінің сақталуы мәселелері бойынша ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ұйымдастырушылық-әдістемелік басқару және бақылау.

Ұйым қызметін шаруашылықпен қамтамасыз етуді дамытудың жай-күйі мен перспективалары туралы ақпараттық-талдау материалдарын дайындау және басшылыққа ұсыну, ӘШБ қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Жұмысты ұйымдастырудың жаңа әдістерін, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде жетілдіру және енгізу.

Ұйым қызметін Әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз ету мәселелері бойынша басшылықтың басқарушылық шешімдерін дайындауға және орындауға қатысу.

Өз құзыреті шегінде санитарлық-эпидемияға қарсы режимнің, өртке қарсы қауіпсіздік қағидаларының, қауіпсіздік техникасы нормаларының сақталуын бақылау, оларды бұзу фактілері анықталған кезде қажетті шараларды уақтылы қабылдау.

Қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілермен көзделген тиісті құжаттаманы жүргізу, белгіленген мерзімде ӘШБ қызметі туралы статистикалық және өзге де ақпаратты ұсыну.

Академияның мақсаттарына сәйкес өзге де міндеттерді шешу.

Академия қызметін Әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз етуді жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау.

Академия бөлімшелері орналасқан ғимараттар мен үй-жайларды өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларына сәйкес Шаруашылық қызмет көрсету және тиісті жай-күйді қамтамасыз ету, жабдықтардың ( жарықтандыру, жылыту, желдету жүйелері және т.б.) жарамдылығын бақылау.

Ғимараттардың, үй-жайлардың, жабдықтардың сақталуын және техникалық жай-күйін бақылау мақсатында оларды түгендеуге қатысу.

Негізгі қорларды (ғимараттарды, сумен жабдықтау жүйелерін, ауа құбырларын және басқа да құрылыстарды) ағымдағы және күрделі жөндеуді жоспарлау, шаруашылық шығындар сметасын жасау.

Үй-жайларды жөндеу, жөндеу жұмыстарын орындау сапасын бақылау.

Ұйым бөлімшелерін жиһазбен, шаруашылық Мүкәммалмен, инженерлік және басқару еңбегін механикаландыру құралдарымен қамтамасыз ету, олардың ұтымды пайдаланылуын, сақталуын, уақтылы жөндеу жүргізілуін бақылау.

Бөгде ұйымдардың жұмыстар жүргізуге және қызметтер көрсетуге шарттар жасасуы үшін қажетті құжаттарды ресімдеу.

Кеңсе керек-жарақтарын, шаруашылық материалдарын, жабдықтарды, мүкәммалды алу және сақтау, олармен ұйымның құрылымдық бөлімшелерін қамтамасыз ету, олардың жұмсалуын есепке алу және белгіленген есептілікті жасау.

Шаруашылық мақсаттар үшін бөлінетін материалдар мен қаржы қаражатының ұтымды жұмсалуын бақылау.

Академия ғимараттарының қасбеттерін көркейту, көгалдандыру, аумақты тазалау, мерекелік көркемдеп безендіру.

Өткізілетін мәжілістерге, конференцияларға, семинарларға және басқа да іс-шараларға шаруашылық қызмет көрсету.

Академия қызметін көліктік қамтамасыз етуді ұйымдастыру.

Қолданыстағы ережелер мен нормативтерге сәйкес техникалық жабдықты (электр желілерін, жылыту, желдету жүйелерін және т.б.) пайдалануды және уақтылы жөндеуді ұйымдастыру, ғимараттар мен үй-жайларды электр энергиясымен, жылумен, газбен, сумен үздіксіз қамтамасыз ету, олардың ұтымды жұмсалуын бақылау.

Өткізу режимін ұйымдастыру және қамтамасыз ету.

Әкімшілік-шаруашылық қызмет қоймаларының қызметін ұйымдастыру және бақылау.

Академия қызметкерлері арасында ғимараттардың, үй-жайлар мен мүліктің сақталуын және жарамды күйде ұсталуын қамтамасыз етуге, жабдықтарға ұқыпты қарауға және материалдық және энергетикалық ресурстарды (электр энергиясы, жылу, су, кеңсе керек-жарақтары, шығыс материалдары және т.б.) үнемді пайдалануға бағытталған ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу.

Өртке қарсы және эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу.

Академияның мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес өз құзыреті шегінде өзге де функцияларды жүзеге асыру.

Close